536 295 454 697 452 855
Pn -Pt 7.00-17.00 Sob 7.30-12.00
Mickiewicza 1B/3 37-110 Żołynia k/Łańcuta
Close
Mickiewicza 1B/3 37-110 Żołynia k/Łańcuta
535 532 814 krystian@avitobudowa.pl
Bypass w rekuperatorze
Nazywany bywa też czasem kanałem obejściowym wymiennika. Jest to opcjonalne wyposażenie rekuperatora. Wykorzystuje się w go centralach posiadających wymiennik krzyżowy lub przeciwprądowy. Ten dodatkowy element składa się zazwyczaj z dwóch przepustnic i dodatkowego kanału. Kiedy otwiera się jedna z nich, druga automatycznie się zamyka. Układ ten pozwala zadecydować czy masa powietrza zaczerpniętego z zewnątrz ma przechodzić przez wymiennik ciepła czy też z jego pominięciem. Ta druga opcja sprawia, że do mieszkania trafia chłodniejsze powietrze. Analogicznie jest z powietrzem pobieranym z wewnątrz domu. Bypass używany jest głównie latem, tak aby w naszych pokojach mogła panować optymalna temperatura. Jest to urządzenie całkowicie automatyczne.
Nagrzewnica wstępna
Specjalnie przygotowana grzałka zamieszczona w rekuperatorze, która ma na celu uniemożliwić zamarznięcie wymiennika ciepła kiedy powietrze pobierane z zewnątrz jest bardzo mroźne. Włącza się automatycznie tylko w przypadku kiedy istnieje możliwość zamarznięcia wymiennika. Obecnie wiele rekuperatorów posiada wbudowaną nagrzewnicę wstępną.

O rekuperacji

Rekuperacją nazywamy system wentylacji mechanicznej, polecany zarówno w przypadku nowych jak i rekonstruowanych obiektów

Rekuperatory

Usuwają zanieczyszczone powietrze z domu zastępując je świeżym, zewnętrznym i filtrowanym powietrzem, zapewniając przy tym komfort cieplny

Kanały wentylacyjne

Podstawowym elementem systemu wentylacji, przeznaczone są do połączenia skrzynek rozdzielczych ze skrzynkami rozprężnymi i przesyłu powietrza wentylacyjnego

Dodatkowe funkcje

Do prawidłowego wykonania instalacji oraz podłączenia jej do centrali wentylacyjnej potrzebny jest osprzęt oraz akcesoria wykończeniowe i montażowe